Dokumentacja - ochrona środowiska

GOSPODARKA ODPADOWA - zezwolenia, w szczególności wykonujemy:

  • wnioski o wydanie/zmianę decyzji pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • wnioski o wydanie/zmianę decyzji zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów również w krajach UE,

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA - pozwolenia, w szczególności wykonujemy:

  • operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji,
  • operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do wód lub do ziemi,
  • operaty wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków

EMISJA DO POWIETRZA
pozwolenia, zgłoszenia

INWESTYCJE - RAPORT, KIP